Humanblueprint

Just use it!

 

Welkom bij Humanblueprint

Wat is Humanblueprint? 

Humanblueprint is een praktijk voor identiteitsontwikkeling. De activiteiten en diensten zijn gericht op het bekrachtigen van opvoeding, onderwijs, werk en relaties via de eigen identiteit. De eigen identiteit wordt helder weergegeven door het Human Design Systeem.

Human Design is de Wetenschap van Differentiatie. Het is een eigentijdse vertaling van de synthese van oosterse en westerse wetenschappen en perfect geschikt voor toepassingen in de 21e eeuw.

Het uitgangspunt van Human Design is dat ieder mens geboren wordt met een vaste set kwaliteiten en daarin uniek is: de blauwdruk. Inzicht in deze kwaliteiten en begeleiding daarbij brengt zelfacceptatie binnen bereik. Het is een manier om in een zeer kort tijdsbestek diep inzicht te krijgen in de kwaliteiten waarover je beschikt en de mogelijke valkuilen. Zelfacceptatie maakt het mogelijk optimaal tot je recht te komen. De beschikbare energie die je als mens hebt wordt dan efficiënt ingezet.